Władze stowarzyszenia

Prezes
Joanna Płaneta
email
Zastępca prezesa
Gabriela Pyzia
email
Sekretarz
Magdalena Kapusta
email
Zastępca sekretarza
Małgorzata Pajor
malpaj3@gmail.com
Skarbnik
Martyna Snopkowska
martyna_snopkowska@onet.eu

Asystent Kościelny
Ks. Piotr Boraca
e-mail jeszcze nie dostępny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Pabian
email
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Joanna Maziarka
mziarka@gmail.com
Sekretarz Komisji
Paulina Piątek
piatekpaulina96@gmail.com