Historia

We wspomnienie NMP Fatimskiej – 13 maja 2006r., w Domu formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Kozieńcu k. Czchowa odbył się dzień skupienia dla uczestników Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) dla Młodzieży. potkanie to było zwieńczeniem rocznej formacji młodych diecezji tarnowskiej w ramach SAM, która przebiegała podczas trzech – weekendowych sesji. Uczestnikom szkoły, którzy uzyskali pozytywną notę za zw. test kompetencji misyjnej wręczono dyplomy ukończenia. Zostali oni również zaproszeni do kontynuowania formacji w ramach SAM kolejnego stopnia. Dzień 13 maja, od 1981 roku stał się dniem nierozłącznie związanym z osobą Ojca św. Jana Pawła II, wtedy to bowiem miał miejsce zamach na jego życia. Data ta była zatem dobrą okazja dla wszystkich przeżywających dzień skupienia w Kozieńcu do wsłuchania się w głos Największego Misjonarza naszych czasów. Przedmiotem szczególnej uwagi stały się słowa Papieża: „Zwracam się przede wszystkim do ludzi młodych, aby byli otwarci na misyjne powołanie do głoszenia Ewangelii”. Zarówno te słowa, jak i przede wszystkim rodzące się w trakcie przeżywania Szkoły Animacji Misyjnej pragnienie większego zaangażowania się na rzecz misji stało się okazją powołania do istnienia tzw. Inicjatywy M2 (MŁODZI MISJOM) diecezji tarnowskiej.

Głównym celem tej inicjatywy było wówczas danie możliwości zaangażowania misyjnego młodym, którzy kończąc SAM nie znajdowali płaszczyzny do realizacji swoich misyjnych zamiłowań i wykorzystania zdobytej wiedzy lub szukali szerszego pola działania. IM2 miała od początku skupiać się na animacji misyjnej wśród młodych diecezji tarnowskiej (szczególnie uczniów szkół średnich) przez ich rówieśników, którzy ukończyli SAM. Inicjatywa M2 oparła swoje działania przede wszystkim na rozpropagowywaniu Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Podczas tego dnia skupienia SAM-owiczów powołany został pierwszy Zarząd IM2. Osobą odpowiedzialną za IM2 została wybrana Anna Krok (par. Gródek k. Grybowa), a jej zastępcą Grzegorz Pamuła (Tarnów – Katedra). Swoje pierwsze kroki IM2 rozpoczęła od zachęcania młodzieży do udziału w Misyjnych Wakacjach z Bogiem, które specjalnie dla młodych odbywały się od 14 do 25 lipca 2006r. w Krynicy i prowadził je ks. Andrzej Augustyn.

Rok później podczas kolejnego dnia skupienia maju 2007 r. w Czchowie powołany został nowy Zarząd IM2, w składzie: odpowiedzialna – Barbara Wójcik (Tarnów – MB Szkaplerznej), zastępca odpowiedzialnej – Robert Dudek, sekretarz – Beata Kuczyńska, skarbnik – Tomasz Kaczor oraz członkowie wspierający Zarząd – Klaudia Szatko, Justyna Górowska i Barbara Bajda.

Młodzi z Inicjatywy M2 zaczęli organizować spotkania animacyjne na temat Papieskich Dzieł Misyjnych oraz pracy tarnowskich misjonarzy. Pierwsze spotkania były organizowane w tarnowskich szkołach średnich, a z czasem w wielu miejscach diecezji tarnowskiej.
Niezwykłym momentem dla młodych z Inicjatywy był udział w V Kongresie Misyjnym Młodych w Poznaniu organizowanym przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce we wrześniu 2007 r. pod hasłem „Wychwalajcie Pana wszystkie narody”. Wyruszyliśmy na ten festiwal misyjnej radości w grupie ok. 20 osób. Te dwa dni modlitwy, spotkań i prelekcji o tematyce misyjnej oraz wspólnej zabawy były niezwykle inspirującym czasem. Obecne logo Stowarzyszenia jest zaczerpnięte z loga przygotowanego na wspomniany Kongres.

Owocem poznańskiego Kongresu stał się pomysł organizacji podobnego przedsięwzięcia na skalę diecezjalną. Okazją stała się 10. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby – kapłana z diecezji tarnowskiej, który został zabity podczas swojej misyjnej posługi w Kongo w 1998 r. urzeczywistnienie tej idei wymagało wielu wysiłków, ale po kilku miesiącach przygotowań we wrześniu 2008 r. w Tarnowie odbył się I Kongres Misyjny Młodych Diecezji Tarnowskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych dekanatów naszej diecezji. W ramach kongresu odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodych w Tarnowie – Mościcach, które zgromadziło kilkaset młodych ludzi.

Z czasem zrodziła się idea organizacji koncertu „Spe salvi” na tarnowskim rynku. Pierwszy taki koncert charytatywno-ewangelizacyjny poświęcony misjom odbył się w 2008 r. Więcej na ten temat w zakładce poświęconej koncertowi.

Przez lata działalności Inicjatywa Młodzi Misjom w odpowiedzi na potrzeby misjonarzy i realizując pragnienie szerzenia misyjnej świadomości podejmowała się realizacji misyjnych projektów. Każdy projekt jest opracowywany do realizacji na okres jednego roku szkolnego. Do tej pory udało się zrealizować projekty: „Ar dew nganje”, „Misja Bagandou”, „Beafrika 2010”, „Amolenge Aka”. Więcej na temat tych projektów w zakładce im poświęconej.
W 2011 roku po raz pierwszy przy współpracy z tarnowskim Muzeum Etnograficznym udało się zorganizować Misyjne Święto Dzieci, jako zwieńczenie poświęconego najmłodszym Afrykańczykom projektu „Amolenge Aka”. Był to festiwal dziecięcej radości i okazja do przybliżenia dzieciakom z Tarnowa sytuacji ich rówieśników z Afryki.

Największym przedsięwzięciem zrealizowanym przez młodych z Inicjatywy Młodzi Misjom była wysyłka kontenera z wyposażeniem dla szpitala w Bagandou i ze sprzętami potrzebnymi do pracy misjonarzom w Republice Środkowoafrykańskiej. Oczywiście realizacja tego przedsięwzięcia kryjącego się pod nazwą projektu „Beafrika 2010” była możliwa dzięki współpracy ze Diecezjalnym Dziełem Misyjnym, Ogniskiem Misyjnym Kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, licznymi szkołami z terenu diecezji tarnowskiej, instytucjami służby zdrowia, sponsorami i ludźmi dobrej woli.

Organizacja kontenera dla „Serca Afryki” była owocem pierwszego wyjazdu młodych z naszej diecezji do Republiki Środkowoafrykańskiej, na zaproszenie pani Elżbiety Wryk, do szpitala w Bagandou. Wyjazd ten miał miejsce w lipcu 2009 r. Grupa trzech osób spędziła miesiąc w Republice Środkowoafrykańskiej obserwując pracę tarnowskich misjonarzy i dokładając swój niewielki udział przez pomoc w remoncie wspomnianego szpitala. To doświadczenie pozwoli wzbudzić mobilizację do zorganizowania konkretnej formy materialnej pomocy. Drugi wyjazd młodych z IM2 odbył się w sierpniu 2011 r. i mamy nadzieję, że będzie to dla nas mobilizacja to podjęcia wyzwania i organizacji dalszej pomocy dla misjonarzy z RCA. Więcej na temat „misyjnego wolontariatu młodzieżowego” w zakładce „Wolontariat”.

Kluczowym wydarzeniem w historii naszej grupy było rozpoczęcie starań o przyznanie osobowości prawnej dla IM2, które zakończyło się 13 maja 2011 r. podpisaniem przez ks. Bpa Wiktora Skworca ekretu erygującego Inicjatywę Młodzi Misjom jako Stowarzyszenie działające w diecezji tarnowskiej. Dzięki temu dokumentowi w piątą rocznicę powstania Inicjatywy Młodzi Misjom staliśmy się fizycznie istniejącym w ramach prawa kościelnego stowarzyszeniem. Asystentem kościelnym Stowarzyszenia został mianowany ks. mgr Andrzej Augustyn. Podczas I Zgromadzenia Walnego, w czerwcu 2011r. został wybrany pierwszy zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Młodzi Misjom w składzie: Barbara Wójcik (Prezes), Ewa Michalik (Zastępca Prezesa), Joanna Krawczyk (Skarbnik), Olga Zgórniak (sekretarz), Kinga Sak (Zastępca Sekretarza)

Dziś działamy już jako grupa formalna – Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodzi Misjom”. Więceji nformacji na temat naszej działalności, członkostwa i zadań znajdziecie w statucie dostępnym na stronie.